Top 10 geriausiĹł: foto ir video

TopTen.lt

Turtingiausi pasaulio žmon?s 2009 m.

2009 03 12

Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The second argument should be either an array or an object in /home/top10hel/domains/topten.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-postviews/wp-postviews.php on line 126

komentarĹł: 8
Komentuoti
Dalintis   

Sprendžiant iš žurnalo „Forbes“ sudaryto s?rašo, turtingiausi pasaulio žmon?s, kaip ir dauguma m?s?, negali pasigirti pagaus?jusiais turtais. Per paskutiniuosius 12 m?nesi? kiekvienas milijardierius prarado vidutiniškai po 3 mlrd. JAV doleri? (arba 23 %) turto. Milijardieri? gretos gan spar?iai ret?ja: prieš metus pasaulis tur?jo 1 125 milijardierius, o šiandien jau tik 793. Milijardieri? s?rašuose JAV prad?jo atgauti per pastaruosius kelet? met? prarastas pozicijas. Šiais metais nuo bendros 10 turtingiausi? pasaulio žmoni? turto sumos 45 % priklauso JAV milijardieriams (7,3 % daugiau nei 2008  metais). Tuo pa?iu verta pamin?ti, kad net 44 % viso 793 pasaulio milijardieri? turto valdo JAV pilie?iai.
S?rašo lyderis Billas Gatesas prarado 18 mlrd. JAV doleri? turto, ta?iau tai nesutrukd? jam atgauti pirmosios turtuoli? s?rašo pozicijos, nes kiti du jo pagrindiniai persekiotojai – Warrenas Buffetas ir Carlosas Slimas Helu – neteko net po 25 mlrd. JAV doleri? turto.

10. Amancio Ortega

Amancio Ortega (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 18,3 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: madingi r?bai

Geležinkelininko s?nus savo karjer? prad?jo dirbdamas pasiuntiniu vyrišk? marškini? parduotuv?je. Po kažkiek laiko su savo žmona Rosalia Mera (dabar taip pat milijardiere) prad?jo si?ti moteriškus drabužius ir apatinius tiesiog savo namuose. Visa tai virto ? vien? iš s?kmingiausi? drabuži? versl? pasaulyje. Šiandien „Inditex“ turi daugiau negu 4 000 parduotuvi? 71 šalyje. Pardavimai siekia 12,3 mlrd. JAV doleri? per metus. A. Ortega yra kompanijos vadovas. Nepaisant kriz?s kompanijos akcijos per pastaruosius 12 m?nesi? pakilo 1%. Milijardierius taip pat yra investav?s duj?, turizmo, bank? ir nekilnojamojo turto sektoriuose.  Amancio dukra Marta dirba „Inditex“. Sklinda kandai, kad b?tent ji artimiausioje ateityje pakeis savo t?v?.

9. Theo Albrechtas

Theo Albrechtas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 18,8 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: prekybos tinklai

Valdo pigaus maisto prekybos centr? tinkl? „Aldi Nord“, kompanij?, kuriai ekonomin? kriz? kolkas išeina ? naud?. Sp?jama, kad 2008 metais tinklo pardavimai siek? 31 mlrd. JAV doleri?. Po II pasaulinio karo su savo broliu Karlu jis perorganizavo mamos maž? gastronomijos preki? parduotuv?l? ? „Aldi“. Turtu broliai pasidalino 1961 m. Theo atiteko šiaur?s Vokietijos ir likusios Europos parduotuv?s. Negal?damas veikti „Aldi“ vardu JAV, Theo ?k?r? „Trader Joe’s“ tinkl?, kuris dabar valdo 320 parduotuvi? visoje JAV. Milijardierius tapo atsiskyr?liu po pagrobimo 1971 m., kada nelaisv?je buvo išlaikytas 17 dien?. Kalbama, kad Theo kolekcionuoja senas rašom?sias mašin?les ir m?gsta žaisti golf?.

8. Lakshmi Mittalas

Lakshmi Mittalas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 19,3 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: plienas

Imigrantas iš Indijos vadovauja didžiausiai pasaulyje plieno kompanijai – „ArcelorMittal“. Lakshmi Mittalas atsid?r? 8 vietoje, nepaisant, kad jo kompanijos akcijos pasiek? keturi? met? žemumas, o plieno kainos nuo praeitos vasaros vidurio nukrito net 75 %. Jo vadovaujama kompanija buvo priversta sumok?ti milžiniškas baudas, kai Pranc?zijos konkurencijos institucijos ištyr?, kad 10 plieno gamintoj? buvo sudar? kartelinius susitarimus. „ArcelorMittal“ per paskutin? ketvirt? patyr? 2,6 mlrd. JAV doleri? nuostoli?. Su šeima prad?j?s plieno versl? dar aštuntajame dešimtmetyje ?k?r? savo kompanij? 1994 metais. Iš pradži? supirkin?davo pigias plieno gamyklas Ryt? Europoje. Laiko daug gryn?j? pinig?, taip pat turi 12 miegam?j? apartamentus Kensingtone – prestižiniame Londono rajone.

7. Mukeshas Ambani

Mukeshas Ambani (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 19,5 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: naftos produktai

Jam priklausanti kompanija „Reliance Industries“, nepaisant akcij? nuvert?jimo 40 % per paskutiniuosius metus, vis dar išlieka vertingiausia Indijos bendrove. Mukesho t?vas Dhirubhai ?k?r? „Reliance“ ir pavert? ? didel? konglomerat?. Po t?vo mirties Mukeshas ir jo brolis Anilas kur? laik? kartu vald? šeimos versl?. Bet broli? nesantaika kenk? teisingam kompanijos vadovavimui ir j? motina nusprend? padalinti turt?. Vyras dar ruošiasi persikelti ? savo 27 aukšt? nam?, kuris šiuo metu yra statomas ir atsieis turtuoliui ape 1 mlrd. JAV doleri?. Mukeshas – užkiet?j?s bolivudo film? fanas. Jo žmona Nita vadovauja mokyklai, pavadintai milijardieriaus t?vo garbei.

6. Karlas Albrechtas

Karlas Albrechtas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 21,5 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: prekybos tinklai

Turtingiausias Vokietijos žmogus valdo pigaus maisto prekybos centr? tinkl? „Aldi Sud“. Ekonominis nuosmukis šiai kompanijai iš?jo ? naud? – 2008 metais pardavimai išaugo 9,4 % iki 33,7 mlrd. JAV doleri?. Kompanija 2009 m. planuoja dar pl?stis ir atidaryti 75 parduotuves JAV, pirmiausia – Niujorke. Su savo jaunesniuoju broliu Theo po II pasaulinio karo perorganizavo mamos tur?t? parduotuv? ? „Aldi“. Turtu su broliu pasidalino 1961 m. Vokietis jau nebedalyvauja kasdienin?je „Aldi Sud“ veikloje. Karlas – labai privatus žmogus, žinoma tik tiek, kad augina orchid?jas ir m?gsta žaisti golf?.

5. Ingvaras Kampradas

Ingvaras Kampradas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 22 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: „Ikea“

Kai buvo paauglys prekiavo degtukais, žuvimi, pieštukais, kal?diniais atvirukais ir kitomis smulkmenomis. Baldus prad?jo pardavin?ti 1947 metais. Pirm?j? „Ikea“ atidar? prieš 50 met?.  Parduotuv?s pavadinimas yra jo vardo ir pavard?s inicialai, pirmosios t?v? ?kio bei artimiausio kaimo raid?s. Iš kasdien?s kompanijos veiklos pasitrauk? 1986 metais, ta?iau vis dar yra vyriausiasis patar?jas. „Ikea“ prekybos tinklas parduoda 9 500 r?ši? prekes 36 šalyse, spausdina preki? katalogus 27 kalbomis. Pajamos 2008 metais išaugo 7 % iki 27,4 mlrd. JAV doleri?. Visi trys Ingvaro s?n?s dirba kompanijoje. Taupusis turtuolis skraido tik ekonomine klase, pavalgyti eina ? pigiausius restoranus, o namus apstato tik „Ikea“ baldais.

4. Lawrence’as Ellisonas

Lawrence'as Ellisonas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 22,5 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: „Oracle“

Duomen? bazi? gigantas ?sijung? ? turtuoli? lenktynes: „Oracle“ per paskutiniuosius keturis metus ?sigijo net 49 objektus. Paskutinis rimtas pirkinys pra?jusiais metais „BEA Systems“ už 8,5 mlrd. JAV doleri?. Kompanija s?skaitoje vis dar turi 7 mlrd. JAV doleri?. Akcij? vert? per paskutiniuosius 12 m?nesi? nukrito 25 %. ?ikagietis ?ikagos universitete studijavo fizik?, ta?iau taip ir nebaig?. ?k?r? Oracle 1977 m. Kompanija viešai pasiskelb? 1986 m. – vien? dien? prieš „Microsoft“. Turi jacht? „Rising Sun“, ta?iau ?sigijo ir mažesn?, nes beveik 140 metr? ilgio „Rising Sun“ gana sud?tinga valdyti.

3. Carlosas Slimas Helú

Carlosas Slimas Helu (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 33 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: telekomunikacijos

Ekonominis nuosmukis ir krentanti peso vert? nuo turtingiausio Lotyn? Amerikos gyventojo turto vert?s nubrauk? 25 mlrd. JAV doleri?. Libanie?io imigranto s?nus nusipirko fiksuotos linijos operatori? „Telefonos de Mexico“ („Telmex“) 1990 m. ir dabar kontroliuoja 90 % Meksikos fiksuoto ryšio rinkos. Carlosas taip pat turi América Móvil, didžiausios Lotyn? Amerikos mobilaus ryšio tiek?jos su 173 mln. klient?, akcij? už 16 mlrd. JAV doleri?. Milijardierius perka žiniasklaidos, energetikos, mažmenin?s prekybos kompanij? aktyvus. Pra?jusiais metai nusipirko „New York Times Co.“ akcij?. Meksikietis yra beisbolo statistikos entuziastas bei meno dirbini? kolekcionierius.

2. Warrenas Buffettas

Warrenas Buffettas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 37 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: investicijos

Pra?jusiais metais Amerikos numyl?tinis investuotojas buvo turtingiausias pasaulio žmogus. Ta?iau šiais metais prarad?s 25 mlrd. JAV doleri? turto nukrito ? antr?j? viet?. Jo valdomos „Berkshire Hathaway“ akcijos nuo pra?jusi? met? kovo m?nesio nukrito net 45 %.  Pra?jusias metais investavo ? „Goldman Sachs”, „General Electric“, kuri? vert? gerokai nukrito. Investuotojas pripaž?sta 2008 metais padar?s daug kvail? klaid?. Jaunyst?je Nebraskos politiko s?nus išnešiodavo laikraš?ius. Pirm?j? mokes?i? susigr?žinimo deklaracij? užpild? b?damas 13 met? ir susigr?žino 35 dolerius už pirkt? dvirat?. Investuoti Warren? Kolumbijos universitete mok? investavimo guru Benjaminas Grahamas. Tekstil?s bendrov? „Berkshire Hathaway“ per?m? 1965 m. Dabar, jau holdingo kompanija, yra investavusi ? draudimo, juvelyrikos, komunalini? paslaug? bei maisto gamintoj? kompanijas.

1. Turtingiausias pasaulio žmogus – Billas Gatesas

Billas Gatesas (nuotr. msn.com)

Turto vert?: 40 mlrd. JAV doleri?

Pagrindinis turto šaltinis: „Microsoft“

Programin?s ?rangos aiškiaregys, nepaisant per paskutiniuos 12 m?nesi? prarasto 18 mlrd. JAV doleri? turto, v?l atgavo turtingiausio žmogaus titul?. Pasišalin?s nuo kasdien?s „Microsoft“ veiklos pra?jusi? met? vasar?, savo talent? ir geb?jimus paaukojo „Billo ir Melindos Gates fondui“. Šios organizacijos turtas saus? siek? 30 mlrd. JAV doleri?. Fondas skirtas kovai su badu besivystan?iose šalyse, išsilavinimo JAV vidurin?se mokyklose kokyb?s gerinimui bei kovai prieš maliarij?, tuberkulioz? ir AIDS. B. Gatesas vis dar laiko „Microsoft“ vadovo vair?: kiekvien? ketvirt? prekiauja „Microsoft“ akcijomis, investuoja. Deja, „Microsoft“ akcij? vert? per paskutiniuosius 12 m?nesi? nukrito net 45 %.

Dalintis   
?vertink: 12345

Jums taip pat gali patikti:
Jeigu šiame straipsnyje pastebėjote klaidų, prašome apie tai pranešti mums.
Griežtai draudžiama publikuoti šią informaciją kitose interneto svetainėse be raštiško TopTen.lt administracijos sutikimo. Jei sutikimas gautas privaloma patalpinti aktyvią nuorodą į TopTen.lt, kaip informacijos šaltinį.

Kokius Top 10 žiūrim?


Dienos Top 10 videoGauk naujausius Top 10


Išrink Top 10

J?s? m?gstamiausias alkoholinis g?rimas:

Palaukite ... Palaukite ...


Komentarai (8)

 1. Vladas

  O bil vel pirmas :d

 2. as

  Tikrai super tinklapis.

 3. Fantomaz

  Kad cia totali nesamone… Bilas nebepirmas… FAILED!

 4. Karolis

  Ka bepridursi, turtingiausiu pasaulio zmoniu desimtuke vien vyrai :))))))))

 5. Patrio

  To Karolis: Moterim nesenei leista balsuoti tu nori kad jos jau super verslininkem taptu :) visos stipriausios verslininkes ir taip jau bobos su kiausiais.

 6. Giedr?

  Patrio, norint b?ti turtingu, neb?tina b?ti turtingiausiu :)

 7. reekeest

  Tuoj atsiras ir moteru. Gi 20-metes zmonos paveldes ju turta :)

 8. šiaip bilo pavard? yra geitsas

Komentuoti